Larissa Neslo - beeldend kunstenaar en webdesigner
portfolio info contact
galerie
 
Van Sargassozee naar Reest, van Reest naar Sargassozee.
meer info 

Waterbalans
meer info 

Roodkapje en het bos
meer info

Labyrint en de kraanvogeldans
meer info
 
Zand des tijd …
meer info 
De derde dimensie …
meer info 
Levenslang verkocht 
meer info
Begin der tijden
meer info

Wat de dag van morgen brengt …
meer info
 
Labyrint en de kraanvogeldans verkocht
meer info 

Ragnarök, het einde der tijden
meer info 

Ragnarök, het einde der tijden 2 verkocht
meer info
 
Ragnarök, het einde der tijden 3
meer info 

De deur naar de kennis van alles 1 verkocht
meer info 

De deur naar de kennis van alles 2 verkocht
meer info  

De deur naar de kennis van alles 3 verkocht
meer info  

De deur naar de kennis van alles 4 verkocht
meer info  

Tijd en ruimte in chaos
meer info
  

Tijd en ruimte in chaos
meer info
 
De zoektocht naar kennis 1
verkocht
meer info
De zoektocht naar kennis 2
meer info
Roodkapje en het bos
meer info

Drakendans 1
meer info 

Drakendans 2
meer info     
 
Tijdkraan 1
meer info 

Tijdkraan 2
meer info 

Collectie prenten in Chinese stijl geïnspireerd op verschillende culturen, mythen, sprookjes en wetenschap van nu over tijd, ruimte, hersenen en bewustzijn.

Wat is tijd en ruimte? Wat mij fascineerde is dat enerzijds de oude culturen hier symbolen voor hebben, zoals de Chinese draak voor de nieuwe tijd. Terwijl anderzijds de wetenschap steeds meer van tijd en ruimte kan verklaren. In deze collectie wil ik beiden samenbrengen en combineren met de keuzes waar we voor staan.

Deze interesse voor tijd en ruimte is ontstaan tijdens mijn zoektocht naar kleur. Wat mij fascineerde is dat kleur net als geluid uit beweging of trilling bestaat en dat je die met je ogen kan waarnemen en beleven als kleur. Om zo’n trilling te laten bestaan heb je tijd en ruimte nodig. Maar wat is tijd en ruimte nou precies?

Mijn zoektocht naar tijd en ruimte begon met zelf ruimtelijk tekenpapier te maken. Van de binnenkant van oude yoghurt pakken maakte ik pulp om daar het papier van te maken. Tijdens deze bezigheid ontdekte ik dat het papier van oude yoghurt pakken hele mooie vouw- en kreukellijnen hebben. Het ruimtelijke tekenpapier is een platte tekening geworden. De prenten zijn getekend in Oost-Indische inkt en met aquarelverf en Staphorster stipverf gekleurd..

Sommige tekeningen hebben een spiegelbeeld versie, de andere kant in de 2-dimensionele ruimte van de tekening.

De interesse voor onze hersenen en bewustzijn is ontstaan tijdens het maken van de tekeningen over de thema’s tijd en ruimte. Immers, om tijd en ruimte waar te nemen heb je hersenen en bewustzijn nodig. Toen vanuit Afrika de eerste prehistorische jagers de stap in hersenontwikkeling maakten en gingen jagen door bewust de sporen van dieren te volgen, kwam ook het besef van tijd: de sporen was de geschiedenis, de prooi aan het eind van de sporen de toekomst. Dit fascineert mij. Want hoe werken je hersenen eigenlijk? Waarom ervaar je de tijd soms heel snel en soms heel langzaam en waar zitten je herinneringen. Je droomt vaak in beelden uit je herinneringen in kleur en vorm. En een blind iemand, droomt hij of zij in geluid? Tijdens het lezen over onze hersenen, kwam bewustzijn vaak ter sprake. Zit ons bewustzijn in onze hersenen? Wat is bewustzijn? Bewustzijn van dieren? En hebben planten ook een bewustzijn?
Waterbalans
Schilderij op papier en stof met inkt, aquarel verf en staphorster stipwerk,
formaat twee maal 28 x 66 cm, 2017

De inspiratie voor dit schilderij is de rol die water speelt in het ontstaan van het leven en in de balans van ons lichaam. De zee was de basis voor het leven waaruit de verschillende diergroepen zijn ontstaan die meesurfen op de long board. Met de mens als meest recent ontwikkelde soort. De draak in de achtergrond symboliseert de tijd. De afwisseling van het chaotische patroon van de vliegende vissen en de geordende school vissen staat symbool voor de evolutie met zijn overgang van chaos naar orde, waarbij leven in de zee ontstond.
Ook in ons lichaam hebben we een waterbalans: we kunnen niet lang zonder water en we moeten ons lichaam steeds voorzien van nieuw water. Met Qi Gong lessen heb ik geleerd om mijn lichaam in balans te brengen als een waterpas, via verschillende houdingen. Toen ik een documentaire over longboard surfen zag, was het inspirerend te zien dat de houding bij longboard surfen praktijk hetzelfde is als bij Qi Gong.

inspiratiebronnen:
- Documentaire over longboard surfen, http://bellavitafilm.com/
- Waterbewustzijn? Dr Masaru Emoto https://www.youtube.com/watch?v=PDW9Lqj8hmc

- Qi gong lessen bij https://shaolincentrumhaarlem.wordpress.com/qi-gong/

Van Sargassozee naar Reest, van Reest naar Sargassozee
Tweeluik op papier en stof (van paardenhaar) met inkt, aquarel verf en staphorster stipwerk,
formaat twee maal 30 x 90 cm, 2017

Een groot water lichaam in de vorm van een cycloop. In zijn waterlichaam lopen een aantal golfstromingen. In het diepste en zoutste water van zijn lichaam bij zijn oog komen palingeitjes bovendrijven. Deze palingeitjes drijven mee met de golfstroom naar het zoetste water bij de handen en voeten van de waterreus. Tijdens deze tocht met de golfstroom veranderen de eitjes in larf, glasaal, gele aal en rode aal. Aangekomen bij de handen en voeten verblijven de palingen een tijd lang tot dat het tijd is om weer terug te gaan als schierpaling naar het oog van de watercycloop om zich voort te planten en dood te gaan.

Het oog van de waterreus cycloop staat symbool voor de Sargassozee en de Bermuda driehoek, een mysterieuze plek waar het leven begint en eindigt van de paling. De handen en voeten van de reus staat symbool voor de zoete rivieren, waar de palingen hun leven leiden en volwassen worden.

Dit tweeluik gaat over het cyclische karakter van het leven in het water in het algemeen en de palingtrek in het bijzonder. De paling geeft voor mij een herinnering aan vroeger. Mijn Nederlandse opa en oma woonden vroeger aan de Reest. Mijn opa ving in de Reest paling in fuiken en rookte de paling daarna zelf. Ik zelf ben geboren op Curaçao en op mijn zevende verhuisd naar Nederland. Toen ik mijn opa zag palingvissen in de Reest had ik er geen weet van dat de paling helemaal van Sargassozee naar de Reest is gekomen. Het schilderij heb ik op 100 jaar oude gordijnstof van paardenhaar gemaakt. Deze stof is van mijn oma geweest en staat symbool voor mijn herinnering aan mijn opa en oma in Meppel aan de Reest.

inspiratiebronnen:
- Water, Cells, and Life, Dr. Gerald Pollack https://www.youtube.com/watch?v=p9UC0chfXcg, http://faculty.washington.edu/ghp/research-themes/origin-of-life/
- boek “Hoe slim is jouw dier?”, Claudia Ruby
- boek “Het dierenbrein : bewustzijn, leergedrag, inzicht en intelligentie bij dieren”, James L. Gould
- boek “Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn? ”, Frans de Waal

Roodkapje en het bos
Tekening op een Chinese hang rol van papier en stof in inkt, houtskool, aquarel verf en staphorster stipwerk, formaat 65 x 190 cm, 2016


Roodkapje brengt het groen naar het bos van de industrie. Je hersenen hebben zuurstof nodig om goed te kunnen functioneren. Het bos levert ons zuurstof. Het bos maakt steeds meer plaats voor onze welvaart. Wie/wat zet straks onze CO2 om in zuurstof? Hoe functioneren we straks met minder zuurstof en meer CO2? Deze tekening is ge´nspireerd op een expositie van mooie trieste houtskooltekeningen van Sylvia Waterloo over de Isla op Curašao. De kunstenares presenteerde zichzelf vrolijk in een rode jurk. Dit contrast gaf een soort hoop dat het wel weer goed komt met de milieuvervuiling. Ik moest hierover een tekening maken en ik heb haar houtskooltekeningen ter inspiratie gebruikt.

Inspiratiebronnen:
- Brein meester: 12 principes om het beste uit je brein te halen, John Medina
- Tekening door Sylvia Waterloo, Isla www.sylviawaterloo.exto.nlLabyrint en de kraanvogeldans
Tekening op een Chinese hang rol van papier en stof in inkt, aquarel verf en staphorster stipwerk, formaat 64 x 184 cm, 2016


Het labyrint in de vorm van de hersenen staat symbool voor de vaste paden en patronen van gedrag en gedachten. Het is de manier waarop volgens de wetenschappers onze hersenen zich vormen door leren en ervaring: er worden verbanden tussen onze hersencellen gelegd en bij herhaling en in vergelijkbare situaties (onze ontwikkeling) worden deze verbanden steviger, totdat het de vaste ‘paden’ worden in onze hersenen om met deze omstandigheden om te gaan. Enerzijds zorgen deze paden voor houvast (je ervaring, het geleerde) anderzijds kunnen deze paden de vorm aannemen van een labyrint waaruit het moeilijk ontsnappen is. De kraanvogeldans staat symbool voor de vrije gedachten, voor het ontsnappen uit het labyrint. In de symboliek wordt de kraanvogeldans geassocieerd met het vrouwelijke perspectief van het labyrint: de dans van de levensweg door het labyrint en daarmee een viering van het leven.

inspiratiebronnen:
- Het bouwen van een brein: het geheim van het menselijke denken ontrafeld, Ray Kurzweil
- http://www.kennislink.nl/publicaties/it-s-all-in-the-brain
- De zeven stappen naar wijsheid en vrede, Hans Stolp
- http://www.abedeverteller.nl/de-betekenis-van-het-labyrint

Zand des tijd …
Stellage met 2 tekening op papier in inkt, aquarel verf en staphorster stipwerk,
formaat 31 x 58 cm, 2016

Tijd wordt gezien als de vierde dimensie, maar is in deze stellage als de derde dimensie verwerkt. Eén tekening is twee dimensionaal. Maar in deze twee tekeningen stapt de zandman van de ene tekening/tijdsmoment naar de andere tekening/tijdsmoment, van verleden naar de toekomst. En is daarmee de schakel tussen verleden en toekomst, tussen 1 en 2. De zandman bevind zich op een plek, waar tijd en ruimte niet bestaat en hij sneller dan het licht kan bewegen.

inspiratiebronnen:
- The Sandman, Neil Gaiman
- Yang Kyung Soo www.yangkyungsoo.com/buddha-works

Levenslang
Tekening op papier en stof in inkt, aquarel verf en staphorster stipverf, formaat 60 x 190 cm, 2016
  verkocht 

Een tweekoppige levenslang bevindt zich in het licht van tijd en ruimte, voorgesteld door het opgaan en ondergaan van de zon. Binnen in de levenslang bevindt zich de materie van tijd en ruimte.
Materie kunnen we meten, maar het bewustzijn bepaalt ons weten. Deze zin uit het boek “Eindeloos bewustzijn” inspireerde mij tot het leggen van een verband tussen materie en het materiele. Ook in onze levensloop meten we ons vaak aan de materiele zaken die we hebben verworven, maar weten we daarmee wie we echt zijn? Mensen worden vaak juist bewust van zichzelf door het materiele even buiten te sluiten, via o.a. meditatie. De tweekoppige slang is gevuld met spullen vanaf de geboorte tot de dood. Ons bewustzijn wordt uitgedrukt door het visje, dat valt op de levenslang (geboorte), waarna je leven zich ‘materialiseert’ in de vorm van de spullen die je verzamelt. Als we doodgaan verlaat het visje (je bewustzijn) de levenslang, de spullen blijven leeg achter.
In Mexico werden in de periode van de Azteken slangen beschouwd als krachtige en veelzijdige wezens. In Nahuatl – de taal van de Azteken – is de naam voor de slang coatl en deze is geassocieerd met verschillende goden, zoals de belangrijke god Quetzalcoatl (feather serpent) en Mixcoatl (cloud serpent). Omdat de slang vrij beweegt tussen water, aarde en het woud kreeg de slang de symbolische rol van verbinder van de lagen van de kosmos: onderwereld, aarde en lucht. Dit inspirerende mij tot het leggen van het verband met licht, vanuit de wetenschap een belangrijk verbindend element in de kosmos. Immers, we drukken afstand in de kosmos uit in lichtjaren. Licht wordt voorgesteld door het op- en ondergaan van de zon, de cyclus van Helios de zonnegod. De verticale strepen verbeelden het interferentie patroon van licht. Maar lijken ook op een barcode, die wij gebruiken om onze materiele zaken te identificeren. Waarmee de verbintenis tussen licht en materie, onze levensloop en het materiele, rond is.

inspiratiebronnen:
- Eindeloos bewustzijn, Pim van Lommel
- Tweekoppige slang in het British Museum in LondonBegin der tijden
Tekening op papier in inkt, aquarel verf en staphorster stipwerk,
formaat 30 x 30 cm, 2016


De derde dimensie …
Tekening op papier in inkt, aquarel verf en staphorster stipwerk,
formaat 31 x 58 cm, 2016

De wetenschap ontwikkelt zich, gesymboliseerd door de stapel boeken. Zullen we in de toekomst in staat de vierde dimensie (tijd) te manipuleren? Hoe zal dat zijn voor ons? Als het kleine mensje dat zich bevindt in haar platte 2d wereld en haar hand steekt door een wonderlijk zwart gat en probeert de parel in onze 3d wereld te pakken? De parel word aangereikt door een Chinese draak, symbool voor de nieuwe tijd.Wat de dag van morgen brengt …
Tekening op papier in inkt, aquarel verf en staphorster stipwerk,
formaat 30 x 30 cm, 2016

Een klein mensje in zevenmijlshakken wil de deur openen naar morgen zonder zorgen. De deur wordt dicht gehouden door twee touwen, die aan de ene kant vast zit aan een pistool en aan de andere kant aan een duif. Het pistool staat symbool voor oorlog en chaos. De duif staat voor vrede en een nieuwe orde. Tot slot staan de zevenmijlshakken symbool voor de wens naar die verre onbereikbare tijd van morgen, met hoop op een betere toekomst.

inspiratiebron:
- M.C. Escher, Bevrijding


De tekening is een variatie van de tekening:

De deur naar de kennis van alles (2015)
Een klein mensje in zevenmijlshakken probeert de deur te openen naar de kennis van alles. De deur wordt dicht gehouden door twee touwen, die aan de ene kant vast zit aan een speld en aan de andere kant aan een lucifer. De speld met zijn punt staat symbool voor het allerkleinste. De lucifer betekent vuur en staat daarmee voor de zon en is symbool voor het allergrootste. Tot slot staan de zevenmijlshakken symbool voor de wens om naar die verre onbereikbare tijd en plek te willen gaan.

Deze tekening gaat over de zoektocht naar het begin en einde van tijd en ruimte, van het allerkleinste naar het allergrootste. Een zoektocht zoals bijvoorbeeld Robbert Dijkgraaf mooi heeft laten zien in zijn DWDD colleges op tv over de oerknal, allerkleinste en oneindigheid.

inspiratiebronnen:
- boek "Ik was altijd heel slecht in wiskunde", Jeanine Daems en Ionica Smeets
- boek "De bouwstenen van de schepping", Gerard 't Hooft

verkocht 

De zoektocht naar kennis
Tekening op papier in inkt, aquarel verf en staphorster stipwerk,
formaat 30 x 40 cm, 2016
, ingelijst 40x50 cm

Als een Afrikaanse prinses op de erwt, blijft ze net zo lang lezen tot zij de erwt vind. De erwt staat hier symbool voor de zoektocht naar kennis. Je weet dat het er is, ergens, en dit prikkelt je zoektocht. Deze tekening gaat ook over mijzelf. Mijn inspiraties krijg ik door o.a. een jaar lang boeken te lezen over één thema. Dit heeft mijn bewustzijn van alles vergroot en een behoefte gecreëerd om de kennis en inzicht over wat ik lees, zie, hoor en voel over het thema te willen vertellen door middel van tekeningen.

inspiratiebronnen:
- Wij zijn toch geen brein?: waarom onze geest niet in ons hoofd zit, en andere lessen uit de biologie van het bewustzijn, Alva Noë


Roodkapje en het bos
Tekening op papier in inkt, houtskool, aquarel verf en staphorster stipwerk,
formaat 30 x 40 cm, 2016
, ingelijst 40x50 cm

Roodkapje brengt het groen naar het bos van de industrie. Je hersenen hebben zuurstof nodig om goed te kunnen functioneren. Het bos levert ons zuurstof. Het bos maakt steeds meer plaats voor onze welvaart. Wie/wat zet straks onze CO2 om in zuurstof? Hoe functioneren we straks met minder zuurstof en meer CO2? Deze tekening is ge´nspireerd op een expositie van mooie trieste houtskooltekeningen van Sylvia Waterloo over de Isla op Curašao. De kunstenares presenteerde zichzelf vrolijk in een rode jurk. Dit contrast gaf een soort hoop dat het wel weer goed komt met de milieuvervuiling. Ik moest hierover een tekening maken en ik heb haar houtskooltekeningen ter inspiratie gebruikt.

inspiratiebronnen:
- Brein meester : 12 principes om het beste uit je brein te halen, John Medina
- Sylvia Waterloo, IslaWalewein en het schaakbord
Tekening op papier in inkt, aquarel verf en staphorster stipwerkverf,
formaat 30 x 40 cm, 2016
, ingelijst 40x50 cm

Ridder Walewein gaat op zoek naar het vliegende schaakbord. Hij draagt met zich mee zijn schaakstukken, de koningin (de zon, geest, god), toren (aarde, ademhaling), loper (lichaam), paard (taal), pion (zintuigen), koning (ziel)

inspiratiebronnen:
- Incognito: het geheime leven van ons brein, David Eagleman
- Bron van het occultisme, G. De Purucker


Labyrint en de kraanvogeldans
Tekening op papier in inkt, aquarel verf en pastelkrijt,
formaat 30 x 30 cm, 2016
, ingelijst 50x50 cm verkocht

Het labyrint in de vorm van de hersenen staat symbool voor de vaste paden en patronen van gedrag en gedachten. Het is de manier waarop volgens de wetenschappers onze hersenen zich vormen door leren en ervaring: er worden verbanden tussen onze hersencellen gelegd en bij herhaling en in vergelijkbare situaties (onze ontwikkeling) worden deze verbanden steviger, totdat het de vaste ‘paden’ worden in onze hersenen om met deze omstandigheden om te gaan. Enerzijds zorgen deze paden voor houvast (je ervaring, het geleerde) anderzijds kunnen deze paden de vorm aannemen van een labyrint waaruit het moeilijk ontsnappen is. De kraanvogeldans staat symbool voor de vrije gedachten, voor het ontsnappen uit het labyrint. In de symboliek wordt de kraanvogeldans geassocieerd met het vrouwelijke perspectief van het labyrint: de dans van de levensweg door het labyrint en daarmee een viering van het leven.

inspiratiebronnen:
- Het bouwen van een brein: het geheim van het menselijke denken ontrafeld, Ray Kurzweil
- http://www.kennislink.nl/publicaties/it-s-all-in-the-brain
- De zeven stappen naar wijsheid en vrede, Hans Stolp
- http://www.abedeverteller.nl/de-betekenis-van-het-labyrint/

   

1 - 2015

2 - 2015 verkocht

3 - 2015

Ragnarök, het einde der tijden
Tekening op papier in inkt, aquarel verf, balpen en staphorster stipwerk,
formaat 30 x 30 cm, 2015, ingelijst 50x50 cm

De vliegende vissen glinsteren in het maanlicht (tekening 1). De maan wordt door de wolf opgegeten, het begin van het einde. Mythische wezen zoals de wolf Fenrir en Loki komen boven drijven uit de onderwereld. Samen zitten ze in een slangenboot.

De pentekeningen zijn geïnspireerd op de Noorse mythe Ragnarök, het einde der tijden. In de Noorse mythologie betekent Ragnarök het ‘lot van de heersende machten’, vertelt in de vorm van de eindstrijd tussen de goden. Ragnarök is tegelijk een eindpunt en een beginpunt. Na de slag zal de wereld geteisterd worden door natuurrampen en uiteindelijk verdwijnen in de zee, waarna de wereld weer frisgroen boven de golven vandaan komt. Het gaat niet over een strijd tussen goed en kwaad, maar tussen orde en chaos, die in elkaar overgaan. Chaos overwint en zorgt voor een nieuwe scheppingsorde.
Chaos is te zien in het willekeurige patroon van de vliegende vissen in de tekening. Dit patroon is gemaakt door een hand vol luciferstokjes op de tekening te laten vallen en de stand van elke lucifer te gebruiken als oriëntatie voor de vliegende vissen.
De wolf Fenrir staat voor de actieve kant van de mens, die druk is en leeft in een manische waanzin van doen-doen-doen, maar daarin wegloopt voor het gevoel en wat belangrijk is. Loki staat voor de passieve kant van de mens, die zichzelf verliest in allerlei afleidingen, om maar niet te leven in het nu. De slangboot stelt de gedachten en angsten over het verleden en de toekomst voor. Deze gedachten houden je directe beleving van tijd en ruimte in bedwang.

Bij tekening (2) schijnt de zon op springende goudvissen, hier verslind Loki de zon.
Tekening (3) met Mexicaanse dubbelslang.

inspiratiebronnen:
- www.abedeverteller.nl
- boek "NLP, sjamanisme en kwantumfysica", Paul Liekens
- film "Life of Pi"
- Ragnarok - Wikipedia
- Een schilderij van een vrouw met vis op haar hoofd en papegaai in haar handen door Jean Girigori

Pentekening (1) is te zien op www.zomerexpo.nl, 2015, titel Waanzin.
1 - 2015 verkocht

2 - 2015 verkocht

3 - 2016 verkocht

4 - 2016 verkocht
De deur naar de kennis van alles
Tekening op papier in mixed media: inkt, aquarel verf en staphorster stipwerk,
formaat 30 x 30 cm
, 2015 en 2016, ingelijst 50x50 cm

Een klein mensje in zevenmijlshakken probeert de deur te openen naar de kennis van alles. De deur wordt dicht gehouden door twee touwen, die aan de ene kant vast zit aan een speld en aan de andere kant aan een lucifer. De speld met zijn punt staat symbool voor het allerkleinste. De lucifer betekent vuur en staat daarmee voor de zon en is symbool voor het allergrootste. Tot slot staan de zevenmijlshakken symbool voor de wens om naar die verre onbereikbare tijd en plek te willen gaan.
Deze tekeningen gaan over de zoektocht naar het begin en einde van tijd en ruimte, van het allerkleinste naar het allergrootste. Een zoektocht zoals bijvoorbeeld Robbert Dijkgraaf mooi heeft laten zien in zijn DWDD colleges op tv over de oerknal, allerkleinste en oneindigheid.


inspiratiebronnen:
- boek "Ik was altijd heel slecht in wiskunde", Jeanine Daems en Ionica Smeets
- boek "De bouwstenen van de schepping", Gerard 't Hooft1 - 2015

2 - 2015
Drakendans
Tekening op papier in mixed media: inkt, aquarel verf en staphorster stipwerk, formaat 50x70 cm , 2015,
ingelijst 70x100 cm

De rattenvanger van Hamelen loopt mee in de Drakendans. Met zijn fluitlied raakt iedereen in trance en neemt hij iedereen mee naar de nieuwe tijd. De draak wordt vast gehouden met lange stokken, zichtbaar in kleuren.
De draak belichaamt het begin van de nieuwe tijd in de Chinese cultuur. De drakendans wordt met het Chinese nieuwjaar opgevoerd. Deze tekening gaan over tijd en ruimte zichtbaar in kleur en muziek.

inspiratiebronnen:
- boek "Kleurenleer", Goethe, J.W.
- boek "Mijn kijk op het leven", Albert Einstein
- boek ”Tijd, ritme en rust”, Marie-Louise von Franz
- boek "Over kleuren", Aristoteles
1 - 2015

2 - 2015
Tijdkraan
Tekening op papier in mixed media: inkt, aquarel verf en staphorster stipwerk,
formaat 30 x 30 cm
, 2015, ingelijst 50x50 cm

Het ezeltje uit “Ezeltje strek je” draagt op zijn rug Maria en Jezus. Jezus is uitgebeeld als een kleine boeddha. Maria kijkt achterom naar het verleden, boeddha Jezus is in het nu en Jozef trekt hun alle twee voort naar de toekomst.

Een interpretatie van het Ezeltje in het sprookje “Ezeltje strek je” is dat deze voor de geldkraan staat. Het ezeltje in de tekening staat symbool voor de tijdkraan, een denkbeeldige kraan waar de tijd doorheen vloeit. Elke stap die de ezel zet geeft een houvast, een tijdsmoment. Een belangrijk tijdsmoment voor het christendom is de geboorte van Jezus, die de grens aangeeft tussen het Oude en Nieuwe Testament.

inspiratiebronnen:
- boek “Waarom het leven sneller gaat als je ouder word”, Douwe Draaisma
- boek "Filosofie van tijd en ruimte", Rijnvos, C.J.
- boek "Tijd", Goldsworthy, Andy1 - 2015

2 - 2015
Tijd en ruimte in chaos
Tekening op papier in mixed media: inkt, aquarel verf en staphorster stipwerk,
formaat 30 x 30 cm
, 2015, ingelijst 50x50 cm

Mijn verhaal in deze tekening gaat over dat alles aanwezig is, tijd en ruimte zorgen ervoor dat we bewust zijn van een stukje van het grote geheel. Roodkapje en de wolf in het bos. Maar wel een andere versie van Roodkapje dan het sprookje, Roodkapje heeft hier een zwarte cape aan met rode pictogrammen van Chaos, Gaia en Eros (hemel, aarde en geest), die samen het grote geheel symboliseren. Roodkapje bedaart de wolf. De wolf staat symbool voor de primitieve oerdriften van de mens. Roodkapje verbeeld de vraag waar komen we vandaan?

inspiratiebronnen:
- www.simonvinkenoog.nl/ (item chaos)

- film Into the woods
- boek "Het wezen van de kleuren", Steiner, Rudolf